Küldetésünk

A bűnmegelőzés egyre fontosabbá válik társadalmunkban, melyben kiemelt szerepet kap a megelőző vagyonvédelem.

Az állampolgárok tulajdonának védelme az állam egyik alapvető feladata, ugyanakkor nem lehet kizárólagos felelőse a vagyonvédelemnek.  Az elkövetett jogsértések felderítését a rendőrség végzi, azonban a bűnmegelőzésben jelentős szerepük és felelősségük van a vagyonvédelem területén tevékenykedő vállalkozásoknak, valamint a vagyonvédelmi szakemberek képzésében résztvevő intézményeknek is. 

Az összes ismertté vált deliktum meghatározó részét évek óta a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. Ezek a jogsértések az állampolgárok biztonságérzetét jelentősen befolyásolják, ezért visszaszorításuk indokolt.

A viktimológia által bizonyított, hogy a bűncselekmények jelentős részében valamilyen módon a sértett is hozzájárul az elkövetéshez, magatartásával, mulasztásával, figyelmetlenségével lehetővé teszi, megkönnyíti annak elkövetését.

Arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb körben hívjuk fel az emberek figyelmét a veszélyforrásokra, vagyontárgyaik védelmére, ezzel is csökkentve a bűncselekmények számát.
Fontos, hogy a lakókörnyezetben mindenki aktív részese legyen a saját érdekeit szolgáló bűnmegelőző munkának, tegyen meg minden tőle telhetőt a maga és családja, illetve vagyona védelme érdekében.
A bűnmegelőzés szereplői széles skálán mozognak, de az állami- és civil szervezetek, önkormányzatok, egyházi szervezetek és a gazdaság szereplői mellett az egyén maga tehet legtöbbet biztonsága érdekében.

Szakmai rendezvényünk egy különleges alkalom arra, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk a vagyonvédelem fontosságára, közvetlenül, hiteles információhoz jusson a megelőző vagyonvédelem területén. 
Segít tájékozódni a biztonságtechnikai berendezések útvesztőjében és megtalálni a lakosság számára a legmegfelelőbb választást a korsze
rű védelmi eszközök köréből.

Az évről évre megrendezésre kerülő vagyonvédelmi és biztonságtechnikai bemutató a rendőrség mellett a katasztrófavédelem, valamint a vagyonvédelem legjelesebb szereplői társadalmi összefogásával valósul meg.