Játékszabályzat

A Vagyonvédelmi kiállítás nyereményjátékban való részvétel feltételei:

A nyereményjátékban azok vesznek részt, akik 2018. október 12. és 2018. október 13. között a Győr Pláza épületében megrendezésre kerülő VII. Személy- Vagyonvédelmi és Biztonságtechnikai bemutatónapon személyes megjelennek és a kiállítókra vonatkozó 13+1 tesztkérdésből összeállított helyszíni kérdőív és regisztrációs lap hibátlan kitöltésével igazolják, hogy a kiállítók szolgáltatásait igénybe vették (Pl. szerződéskötés, szaktanácsadás, stb.).  

A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy az adatlapon pontosan kitöltött, valós résztvevői adatok szerepeljenek, az adatkezelési részt a résztvevő aláírja, valamint a kiállító munkatársra vonatkozó blokk legyen kitöltve és lepecsételve, továbbá, hogy az adatlapot a Marcus Security Kft. standja mellett elhelyezett gyűjtőurnába leadja a résztvevő. A sorsolásra előzetes regisztráció szükséges, amely a regisztrációs lapon lévő kód sms-ben vagy internetes regisztrációval történő beküldésével valósul meg. A regisztráció kezdő időpontja 2018. október 13. 10:00 óra, a regisztráció záró időpontja 2018. október 13. 14:30 óra.  

A nyereményjátékra regisztrálók között értékes balesetmegelőzési, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi célú nyereményeket sorsolunk ki.

A sorsolás helyszíne: Győr Pláza épülete (9023 Győr, Vasváry Pál u. 1/A.)

A sorsolás időpontja: 2018. október 13. 14:30 óra

 Az olvashatatlanul vagy nem a fentiek szerint kiállított adatlapok nem vesznek részt az ajándéksorsoláson. Ugyanaz a személy több beküldése esetén is csak egyszer nyerhet. A játékban nem vehetnek részt a rendezvény kiállítóinak munkatársai, valamint a Ptk. 8:1.§.(1) 1. pontjában foglalt közeli hozzátartozóik.

 

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy:

  • nyertesség esetén neve és lakóhelyének helységneve nyilvánosságra kerüljön, továbbá a személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezésének megfelelően kezelje.
  • a nyeremény átadásáról kép- hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének akár részleteinek későbbi promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
  • személyes adatai (név, postacím, e-mail cím) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketingtevékenysége céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes, adatait nem adjuk át harmadik félnek.
     

A nyeremények átvételének feltételei
A Szervező a nyerteseket a sorsolástól számított 10 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének időpontjáról és pontos részleteiről a helyszíni kérdőív és regisztrációs lapon megadott elérhetőségek valamelyikén, illetve a nyertesek teljes nevét a sorsolást követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra hozza a www.vagyonvedelmikiallitas.hu honlapon. A Szervező vállalja, hogy a nyeremények átvételére a sorsolás időpontjától számított 90 napon belül lehetőséget biztosít. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevők téves, vagy hibás adatszolgáltatásából eredő következményekért.

A Szervező jogai
Amennyiben az akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az akciót szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező fenntartja a jogot, hogy
a játékból kizárja azt a Résztvevőt, továbbá polgári kártérítési illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a Résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni. Amennyiben az akció során bármely Résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége, vagy ténye merül fel, Szervező fenntartja a jogot, hogy Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból. 
A Résztvevők elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a jelen részvételi feltételek és játékszabályban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az akcióban való részvétel lehetőségét a jelen részvételi feltételek és játékszabály megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja. 

Kérjük, a regisztrációt megelőzően olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatót.