Adatkezelési nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy az Alkalmazásban, továbbá a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

 

A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 

A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (5) bekezdése alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény(ek) átadása érdekében.

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • lakcím

 

Az adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama 2017. október 27-től 60 napig tart. Ezt követően az adatkezelő az adatokam megsemmisíti.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22.§-ban meghatározott bírósági jogérvényesítés lehetősége.

Az adatkezeléshez kapcsolódó igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

- e-mail – info@vagyonvedelmikiallitas.hu

 

 

A regisztráció során megadott adatokat a nyereményjáték lebonyolítása céljából a FEOT Kft. kezeli.